Säännöt

MOPSIN ELÄMÄÄ                              


1 § Kerhon nimi ja kotipaikka

Mopsin elämää -kerhon kotipaikka on Kouvola ja toimialueena koko Suomi.


2 § Tarkoitus


Mopsin elämää -kerhon tarkoituksena on edistää mopseja saamaan paras mahdollinen hoito ja hyvinvointi, sekä aktiivinen koiraharrastuksen kehittäminen ja ylläpitäminen rodun parissa. Kerho pyrkii edistämään rotutietoutta sekä hyvää koiranpitoa mopsin omistajien keskuudessa tiedottamalla ja toimimalla yhteistyössä eri instanssien kanssa.

Kerho kannustaa jäseniään aktiiviseen harrastustoimintaan ja järjestää mm. erilaisia mopsitapahtumia. Tämän lisäksi kerhon Mopsin elämää -kotisivut toimivat linkkinä mopsinharrastajien kesken mm. Julkaisten jäsentensä järjestämiä mopsitapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi hakea ja vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä. Tarvittaessa kerho hankkii tällaiseen toimintaan asianmukaiset luvat.

Kerhon tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa tai ansiota, vaan kaikki mahdolliset kertyvät varat käytetään jäsenten hyväksi tapahtumajärjestelyihin, kerhon nettisivujen ylläpitoon tai muuhun työhön rodun edistämiseksi, rodun hyväksi.


3 § Jäsenyys


Kerhossa on varsinaisia jäseniä, kasvattajajäseniä, harrastajajäseniä ja kunniajäseniä. Äänioikeus kerhossa on vain kerhon varsinaisilla jäsenillä. Varsinaiset jäsenet muodostavat kerhon päättävän elimen, johtokunnan.

Kerhon harrastajajäseneksi pääsee mopsin omistaja maksamalla kerhon jäsenmaksun.

Kasvattajajäseneksi pääsevät mopsin kasvattajat, jotka maksavat kerhon jäsenmaksun, noudattavat eläinsuojelulakia ja joilla on  Suomen Kennelliiton vuonna 2011 käyttöön tullut kasvattajasitoumus voimassa.

Kunniajäseneksi voi kerhon kokous johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt kerhon toimintaa.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen kerhon johtokunnan huomautuksesta huolimatta toimii esimerkiksi kerhon tarkoitusperiä vastaan tai hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kaksi kuukautta sen erääntymisestä lukien. Eläinsuojelulain tai muun rikoslain säännöksen vastaisesti toiminut harrastaja-, kasvattaja-  tai varsinainen jäsen voidaan erottaa kerhosta ilman huomautusta johtokunnan päätöksellä. 


4 § Johtokunta


Kerhon päättävänä elimenä toimii kerhon johtokunta. Johtokunta valitsee kerhon toimihenkilöt ja yhteyshenkilöt. Johtokunta valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan rahastonhoitajan sekä päättää kerhon muusta työnjaosta.


5 § Nimen kirjoittaminen


Juoksevissa käytännön asioissa kaikkilla johtokunnan jäsenillä on nimenkirjoitusoikeus. Kerhon tilinkäyttöoikeus on johtokunnan nimeämillä henkilöillä.


6 § Tilikausi


Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain.


7 § Kerhon kokoukset


Johtokunta kokoontuu tarvittaessa ja kokouksia pidetään tarpeen mukaan joko ennakolta sovitulla tai johtokunnan määräämällä ajalla. Kokouksissa käsitellään mm johtokunnan päättämät asiat sekä asiat, jotka katsotaan kulloinkin ajankohtaisiksi. 

8 § Vastuu

www.mopsinelamaa.fi sivustoilla esiintyvien palveluiden käyttö tapahtuu yksinomaan käyttäjän omalla vastuulla.

 

9 § Sääntöjen muuttaminen


Kerhon sääntöjä voidaan muuttaa tarvittaessa johtokunnan päätöksellä.

10 § Kerhon purkaminen

Kerhon purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi kokouksessa ja lopettaa johtokunnan päätöksellä.


Tämän sääntökirjan on allekirjoittanut Mopsin elämää – kerhon johtokunnan jäsenet

Kirsi Mettälä, Mirva Luoma, Leena Porkka, Sari Pöyry, Monna Rantanen, Tiia Skarin, Jorma Tykkä ja Raija Waara

error: Sisältö on suojattu !!